top of page

Wed, Apr 01

|

ÅF

1/4, 2020, Stockholm: Safety Culture in Circles

Regina Celia Scheer presents ”Safety Cultures in Circles”, a practical method for strengthening awareness and accountability in people by connecting this to the uniqueness of everyday work within one’s organization. The method has been developed in Sweden and is used by a Swedish nuclear power plant

Registreringen är tyvärr stängd. Kontakta kansliet och se om det finns möjlighet att deltaga ändå.
Se andra evenemang
1/4, 2020, Stockholm: Safety Culture in Circles
1/4, 2020, Stockholm: Safety Culture in Circles

Time & Place

Apr 01, 2020, 1:00 PM – 4:30 PM

ÅF, Frösundaleden 2A, 169 99 Solna, Sverige

Guests

About the event

PS. If you are English speaking and interested to participate in the seminar, please read more about the event using this LINK.  The seminar will be held in English. Please feel free to contact the SÄKU secretariat for further information. See contact information at the bottom of the SÄKU homepage. DS. 

 

2018 publicerades studien ”Säkerhetskultur i ett nationellt perspektiv: Sverige”, som beskrev resultaten efter en rad genomförda workshopövningar av de attribut man hittat i den nationella kulturen som man bedömde kunde påverka säkerhetskulturen i den svenska kärnkraftsindustrin. Rapporten kan laddas hem och läsas på svenska HÄR och på engelska HÄR.

 

Studien gav oss en bättre idé om hur svenskar uppfattar sin egen kultur  i termer av värderingar och trosföreställningar och hur de identifierade attityder baserat på dessa i sin egen arbetsmiljö.

 

Som en nästa fråga kan ställas hur vi kan integrera denna medvetenhet i våra egna organisationer.

 

Safety Cultures in Circles” är namnet på en metod som försöker att praktiskt just hantera detta. Metoden har tagits fram i Sverige och används numer dessutom skarpt på ett svenskt kärnkraftverk.

 

En liknande metod har även framgångsrikt använts av Duke Energy i USA.

 

Metoden bygger delvis på Edgar Scheins modell av kultur och värderingar som han presenterade i sin klassiska bok Organisational Culture and Leadership.

 

Under 2018 validerades metoden ”Safety Cultures in Circles” också i Argentina för att säkerställa att den fungerande i en annan kulturell miljö och i en annan organisation än där den tagits fram. Metoden har sedan dess blivit ansedd som ”good practice” av IAEA (International Atomic Energy Agency).

 

Metoden utgår från en självbedömning där bland annat varje roll/funktion erbjuds att reflektera om hur de kan bidra för att skapa en än bättre och mer robust säkerhetskultur i sin organisation. Metoden har visat sig vara ett effektivt sätt att förstärka medvetenhet och ansvar genom att koppla detta till det unika i det vardagliga arbetet i sin organisation. Detta för att bättre förstå hur detta kan påverka faktorer som det egna ansvaret, engagemang och en ifrågasättande attityd, men även andra delar som brukar lyftas fram som viktiga i säkerhetskulturen.

 

Metoden kan hjälpa deltagare oberoende av bransch att identifiera interaktion och effekten av de olika attributen och egenskaperna från den nationella, organisatoriska och teamspecifika kulturen.

 

Seminariet hålls på engelska av Regina Celia Scheer. Regina förstår dock svenska. 

 

Seminariet kommer att spelas in för att kunna ses i efterhand, men inte webbsändas "live".

 

Regina har arbetat inom kärnkraftsindustrin sedan 1999 och är sedan länge också bosatt i Sverige. Hon har varit delaktig i flera olika internationella forum kopplat till human performance och säkerhetskultur och har också utvecklat och skräddarsytt program och workshops i både Europa och Sydamerika som knyter an till detta.

 

Hon har även varit delaktig i framtagandet av metoden ”Safety Cultures in Circles” samt i dess pilotprojekt vid det svenska kärnkraftverket och i valideringen i Argentina.

 

Program

 

kl 13.00 – 14.30

Del 1: Teoretisk bakgrund

 

kl 14.30 – 15.00

Fika och mingel

 

kl 15.00 – 16.30

Del 2: Genomgång av metodiken inklusive tid för diskussion och reflektion med deltagarna

 

Seminariet är kostnadsfritt för medlemmar i Säkerhetskulturnätverket, där medlem innebär att årsavgiften är betald eller under betalning. För icke-medlemmar tas en avgift ut på 900 kr för att deltaga på plats. Avgiften gäller också för de som anmäler sig men ej närvarar.

 

Sista anmälningsdag är 25/3. 

 

Information kopplat till GDPR/Allmänna dataskyddsförordningen 

 

I samband med anmälan registreras personen i ett register för att sammanställa antalet anmälda och eventuella allergier. Denna information sparas i högst två månader år för att sedan anonymiseras med syfte skapa statistiska underlag för antalet besökare per arrangemang. Om personen som anmäler sig inte sedan tidigare är med i föreningens sändlista läggs personen till även i denna.

 

I samband med att en person anmäler sig till våra arrangemang godkänner personen också i samtyckte att personen kan komma att höras och synas på videoinspelningen av arrangemanget, om en sådan genomförs. Videoinspelningen görs utifrån ett lärandesyfte och för att möjliggöra för medlemmarna att ta del av arrangemanget i efterhand. Videoinspelningen är en medlemsförmån och är inte tillgänglig för allmänheten.

 

Den personkopplade informationen i anmälan eller sändlistan kan raderas vid önskemål. Informationen raderas rutinmässigt om e-postadressen inte längre existerar eller vid önskat utträde ur föreningen och/eller från sändlistan.

 

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter HÄR.

Share this event

bottom of page