top of page

Wed, Oct 14

|

Byggbranschens Säkerhetspark

14:e oktober, 2020, Stockholm/Arlanda: Besök hos Säkerhetsparken

Sedan oktober 2019 finns en utbildningsanläggning utanför Arlanda där möjlighet ges för att i grupp både praktisera och reflektera kring säkerhet, beteende och attityder kopplat till arbetsmoment och beslut som fattas i särskilt byggprocessen.

Registreringen är tyvärr stängd. Kontakta kansliet och se om det finns möjlighet att deltaga ändå.
Se andra evenemang
14:e oktober, 2020, Stockholm/Arlanda: Besök hos Säkerhetsparken
14:e oktober, 2020, Stockholm/Arlanda: Besök hos Säkerhetsparken

Time & Place

Oct 14, 2020, 1:00 PM – 4:00 PM

Byggbranschens Säkerhetspark, Kolstavägen 16, 195 91 Märsta, Sverige

Guests

About the event

Byggbranschens Säkerhetspark är Sveriges första säkerhetspark och invigdes i oktober 2019. 

Säkerhetsparken är en typ av utbildningsanläggning där det ges möjlighet att tillsammans med andra deltagare praktisera säkerhet och reflektera kring beteende och attityder, men också att lyfta in frågeställningar om hälsa och mental balans. 

Idén bakom säkerhetsparken var att man insåg att det fanns ett behov att lyfta hur individer tänker kring säkerhet och arbetsmiljö från upphandling till utförande med hjälp av scenarier och praktiska exempel inom byggindustrierna. Samtidigt insåg man att det fanns styrkor att kunna praktisera säkerhetstänket som ett komplement till det klassiska inläsning av säkerhetsrelaterade dokument, vilket gör att man kan anpassa lärandet bättre på individnivå. 

Målet med en utbildning i anläggningen är att öka förståelse för hur beteenden påverkar de beslut som fattas i byggprocessen genom att praktiskt interagera med deltagare i uppbyggda stationer och scenarion. Detta som en del i att skapa en god säkerhetskultur med färre olyckor och tillbud. Utbildningen genomförs i gruppformat där helhetssyn, självinsikt, förmåga att lösa problem, samarbete och övertyga andra tränas praktiskt genom att se, höra, göra och reflektera.

 

Även om fokuset i dagsläget är främst mot bygg- och anläggningsbranschen, finns många kopplingar även mot annan typ av industri, där exempelvis både byggnation och underhåll/service kontinuerligt sker under liknande förhållanden.

En tanke med Säkerhetsparken är vidare att den kontinuerligt ska kunna utvecklas och kunna skräddarsys till olika behov och branscher.

 

Nu bjuder Säkerhetsparken in Säkerhetskulturnätverket på ett platsbesök. 

 

Program

 

Platsbesöket består dels av en introduktion och presentation av parken inomhus och dels en visning av parken utomhus. 

 

Sista anmälningsdag är onsdag 7:e oktober.

 

Seminariet är kostnadsfritt för medlemmar i Säkerhetskulturnätverket, där medlem innebär att årsavgiften är betald eller under betalning. För icke-medlemmar tas en avgift ut på 900 kr för att deltaga på plats. Avgiften gäller också för de som anmäler sig men ej närvarar.  

Information kopplat till GDPR/Allmänna dataskyddsförordningen 

 

I samband med anmälan registreras personen i ett register för att sammanställa antalet anmälda och eventuella allergier. Denna information sparas i högst två månader år för att sedan anonymiseras med syfte skapa statistiska underlag för antalet besökare per arrangemang. Om personen som anmäler sig inte sedan tidigare är med i föreningens sändlista läggs personen till även i denna.

 

I samband med att en person anmäler sig till våra arrangemang godkänner personen också i samtyckte att personen kan komma att höras och synas på videoinspelningen av arrangemanget, om en sådan genomförs. Videoinspelningen görs utifrån ett lärandesyfte och för att möjliggöra för medlemmarna att ta del av arrangemanget i efterhand. Videoinspelningen är en medlemsförmån och är inte tillgänglig för allmänheten.

 

Den personkopplade informationen i anmälan eller sändlistan kan raderas vid önskemål. Informationen raderas rutinmässigt om e-postadressen inte längre existerar eller vid önskat utträde ur föreningen och/eller från sändlistan.

 

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter HÄR.

Share this event

bottom of page