top of page

Fri, May 17

|

ÅF

17/5, Stockholm: Föreningsstämma 2019

I direkt anslutning innan seminariet om Säkerhetskultur i nationell kontext genomför vi SÄKUs föreningsstämma 2019. Anmälan till stämman görs i eventet för seminariet om Säkerhetskultur i nationell kontext (se nedan).

Registrering är stängd
Se andra evenemang
17/5, Stockholm: Föreningsstämma 2019
17/5, Stockholm: Föreningsstämma 2019

Time & Place

May 17, 2019, 10:30 AM – 12:30 PM

ÅF, Frösundaleden 2A, 169 99 Solna, Sverige

About the event

Medlemmar i Säkerhetskulturnätverket kallas till ordinarie föreningsstämma fredagen den 17:e maj kl 10.30 på ÅF-huset med adress Frösundaleden 2a, Solna. I samband med föreningsstämman bjuds medverkande medlemmar på lunch. Varje medlemsorganisation har en röst och får internt utse vem som företräder rösten om flera deltar från samma organisation.

Anmälan till stämman görs i eventet för seminariet om Säkerhetskultur i nationell kontext. Direktlänk här: https://www.xn--sku-qla.se/events/17-5-stockholm-sakerhetskultur-i-nationell-kontext

Följande punkter ska behandlas på föreningsstämman:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Val av sekreterare vid stämman

3. Fråga om stämman blivit formellt sammankallad

4. Dagordning

5. Justering av röstlängden

6. Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera protokollet

7. Föredragning av förvaltningsberättelsen

8. Fråga om fastställelse av balansräkningen

9. Föredragning av revisionsberättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid redovisningen omfattar

11. Genomgång av nästkommande kalenderårs budget och verksamhetsplan

12. Fastställande av medlems- och serviceavgiften för nästkommande kalenderår

13. Val av styrelse samt styrelsens ordförande

14. Val av revisorer

15. Tillsättande av valberedning

16. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman

Fråga som medlem önskar upptagen till behandling vid ordinarie föreningsstämma kan mejlas till kansliet senast två veckor innan föreningsstämman äger rum.

Beslutsunderlag till stämman kommer att läggas ut på medlemsdelen av hemsidan, under fliken ”Nyheter och artiklar”, senast en vecka innan stämman.

Program

Föreningsstämma SÄKU 2019

• Kl 10.30 – 11.30

o Föreningsstämma SÄKU 2019

• Kl 11.30 – 12.30

o Lunch för deltagare på föreningsstämman

Seminarium om säkerhetskultur i nationell kontext

• kl 13.00 – 14.00

o Del 1: Bakgrund och delgivning av internationella erfarenheter

• kl 14.00 – 14.30

o Fika och mingel

• kl 14.30 – 16.00

o Del 2: Presentation av det svenska CSSCF-projektet och även gruppövningar för deltagarna

Share this event

bottom of page