top of page

Wed, May 22

|

ÅF

22/5, Malmö: Fokusträff

Test av en första fokusträff i Malmö! Deltagarna diskuterar med varandra i mindre grupper om sina organisationers arbetsmiljö- och säkerhetskulturarbete

Registreringen är tyvärr stängd. Kontakta kansliet och se om det finns möjlighet att deltaga ändå.
Se andra evenemang
22/5, Malmö: Fokusträff
22/5, Malmö: Fokusträff

Tid & Plats

May 22, 2019, 1:00 PM – 5:00 PM

ÅF, Hallenborgs gata 4, 211 74 Malmö, Sverige

Gäster

Om eventet

Vi testar att köra den första fokusträffen i Malmö!

Tanken är att fokusträffarna ska vara en mötesform/plats där man kan diskutera prestigefritt och branschbrett med andra medlemmar om frågor sin arbetsplats rörande säkerhetskultur, arbetsmiljö och intilliggande områden. Det kan vara något man stångas med och som man vill ha lite feedback på, en incident/olyckshändelse man vill berätta om och/eller något som man gärna vill dela med sig av. Det är väldigt fritt med vad vi kan fylla denna tid med.

Två deltagare/organisationer ombeds förbereda en kortare presentation (max 15-20 min) om något av det ovan beskriva och skickar sen med två diskussionsfrågor till deltagarna. För att fokusträffen ska bli av förutsatts att två organisationer ställer upp.

Presentationen sker inför samtliga deltagare, men efter detta sker sedan diskussioner i mindre grupper kring de frågor som presentatörerna skickat med. Efter att diskussioner skett i enskilda grupprum tar vi en återsamling där vi delar med oss av våra diskussioner i grupp.

Informationen här uppdateras när det är bestämt vilka två organisationer som presenterar och om vad.

Eftersom detta blir det första försöket med fokusträff i Malmö kommer anmälda personer få medverka i en anonym enkät efter träffen om hur man tyckte det gick (vad var bra, vad kan förbättras? etc.).

Anmälan och kostnad

Anmäl dig genom att klicka på knappen "Anmäl dig!" ovan eller nedan. Ange i anmälan också om du vill presentera på fokusträffen och/eller du vill vara facilitator för gruppdiskussionen.

Sista anmälningsdag är onsdag 15/5.

Arrangemanget är kostnadsfritt för medlemmar i Säkerhetskulturnätverket, där medlem innebär att årsavgiften är betald eller under betalning. I mån av plats kan även icke-medlemmar deltaga mot en enskild deltagaravgift på 900 SEK + moms. Avgiften gäller också för de som anmäler sig men ej närvarar.

Information kopplat till GDPR/Allmänna dataskyddsförordningen

I samband med anmälan registreras personen i ett register för att sammanställa antalet anmälda och eventuella allergier. Denna information sparas i högst två månader år för att sedan anonymiseras med syfte skapa statistiska underlag för antalet besökare per arrangemang. Om personen som anmäler sig inte sedan tidigare är med i föreningens sändlista läggs personen till även i denna.

Den personkopplade informationen i anmälan eller sändlistan kan raderas vid önskemål. Informationen raderas rutinmässigt om e-postadressen inte längre existerar eller vid önskat utträde ur föreningen och/eller från sändlistan.

Share this event

bottom of page