top of page

Fri, Nov 27

|

Webinar (Teams)

Arbetsmiljöverket om analysuppdrag kring dödsolyckor, "Nollvisionen" och regelförnyelser

SÄKU besöks av flera personer från Arbetsmiljöverket som kommer att berätta om sitt analysuppdrag kring orsaker bakom dödsolyckor avseende åren 2018-2019, om arbetet kring Nollvisionen och om den regelförnyelse som pågår vid myndigheten.

Anmälan är stängd. Kontakta sekretariatet (se kontaktuppgifter längst ned på sidan)
Våra andra arrangemang
Arbetsmiljöverket om analysuppdrag kring dödsolyckor, "Nollvisionen" och regelförnyelser
Arbetsmiljöverket om analysuppdrag kring dödsolyckor, "Nollvisionen" och regelförnyelser

Time & Place

Nov 27, 2020, 1:00 PM – 4:00 PM

Webinar (Teams)

Guests

About the event

Arbetsmiljöverket besöker SÄKU med flera representanter och infallsvinklar för ett webinarium den 27:e november!

Webinariet kommer vara sprängfyllt och bestå av nedan fyra delar.

Del 1: Presentation av analysuppdraget

Arbetsmiljöverket fick 2019 ett regeringsuppdrag om att analysera bakomliggande omständigheter för de arbetsolyckor med dödlig utgång som inträffade 2018 och första halvåret 2019. Katarina Eskils berättar om vilka problem som identifierats, vilka slutsatser som dragits och vilka förslag på åtgärder som Arbetsmiljöverket ser som nödvändiga för att höja säkerheten på arbetsplatserna. Diskussion och frågor följer med deltagarna.

Rapporten från analysuppdraget kan läsas HÄR.

Del 2: Nollvisionen, om hur Arbetsmiljöverket arbetar vidare med insikterna från analysuppdraget

En person dör varje vecka i arbetsplatsolyckor. Gustav Kanstrup berättar om Arbetsmiljöverkets Nollvisionsarbete, om insikter utmaningar och arbetssätt. Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller dö av sitt arbete.

Mer om Nollvisionen kan läsas HÄR.

Del 3: Olycksbegreppet – Det finns inga olyckor

Finns det egentligen några dödsolyckor - eller är det förutsägbara händelser med dödlig utgång? Per Nylén diskuterar om hur användandet av ordet olycka kan påverka säkerheten på arbetsplatsen. Diskussion och frågor följer med deltagarna.

Del 4: Regelförnyelse

Det ska bli enklare att överblicka, hitta, förstå och använda Arbetsmiljöverkets regler. För första gången på 40 år gör vi en samlad översyn av alla våra regler. Britt-Marie Larsson och Christer Malmberg berättar om arbetet med införandet av en ny regelstruktur. Efter presentation ges möjlighet till frågor från deltagarna.

Mer om regelförnyelsen kan läsas HÄR.

Varmt välkomna!

Anmälan och kostnad

Anmäl dig genom att klicka på knappen "Anmäl dig!" ovan/nedan. 

Om du inte lyckas anmäla dig via hemsidan, anmäl dig via mejl direkt till sekretariatet.

Efter registreringen kommer en Teams-kallelse att skickas ut till dig (samma dag, eller någon dag efter din anmälan). Några dagar innan eventet kommer du även få ett mejl med länken tilll mötet samt lite praktisk info. 

Sista anmälningsdag är onsdagen 25:e november.

Arrangemanget är kostnadsfritt för medlemmar i Säkerhetskulturnätverket, där medlem innebär att årsavgiften är betald eller under betalning.

Icke-medlemmar deltaga mot en enskild deltagaravgift på 300 SEK + moms. Avgiften gäller också för de som anmäler sig men ej närvarar.

Program

kl 13.00 –  ca 16.00 (max) (inkl. tid för rast och diskussion/frågor)

1 A: Presentation av analysuppdraget

1 B: Diskussion och frågor

2: Nollvisionen, om hur Arbetsmiljöverket arbetar vidare med insikterna från analysuppdraget

3 A: Olycksbegreppet – Det finns inga olyckor

3 B: Diskussion och frågor

4 A: Regelförnyelse

4 B: Frågor från deltagarna

 

Information kopplat till GDPR/Allmänna dataskyddsförordningen

I samband med anmälan registreras personen i ett register för att sammanställa antalet anmälda och eventuella allergier. Denna information sparas i högst två månader år för att sedan anonymiseras med syfte skapa statistiska underlag för antalet besökare per arrangemang. Om personen som anmäler sig inte sedan tidigare är med i föreningens sändlista läggs personen till även i denna.

I samband med att en person anmäler sig till våra arrangemang godkänner personen också i samtyckte att personen kan komma att höras och synas på videoinspelningen av arrangemanget, om en sådan genomförs. Videoinspelningen görs utifrån ett lärandesyfte och för att möjliggöra för medlemmarna att ta del av arrangemanget i efterhand. Videoinspelningen är en medlemsförmån och är inte tillgänglig för allmänheten.

Den personkopplade informationen i anmälan eller sändlistan kan raderas vid önskemål. Informationen raderas rutinmässigt om e-postadressen inte längre existerar eller vid önskat utträde ur föreningen och/eller från sändlistan.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter HÄR.

Share this event

bottom of page