top of page

Wed, Nov 04

|

Webinar (Teams)

IVL Svenska Miljöinstitutet om forskningsstudien "Nollvisionen"

Maria Vigren från IVL Svenska Miljöinstitutet berättar om forskningsstudien ”Nollvisionen - Forskningsstöd för nollvisionen för olyckor och ohälsa inom stål-, massa- och pappersindustrin” som publicerandes tidigare i år.

The registration is closed. Contact the secretariat to see if there is a change of attending anyway
Our other events
IVL Svenska Miljöinstitutet om forskningsstudien "Nollvisionen"
IVL Svenska Miljöinstitutet om forskningsstudien "Nollvisionen"

Time & Place

Nov 04, 2020, 2:00 PM – 3:30 PM

Webinar (Teams)

Guests

About the event

Varför inträffar arbetsolyckor och varför förekommer ohälsa kopplat till arbetet – trots att det finns ett väl utvecklat arbetsmiljö- och säkerhetsarbete? Den frågeställningen har varit utgångspunkten i IVL Svenska Miljöinstitutets forskningsstudie om arbetsmiljö och säkerhetskultur inom i stål-, massa- och pappersindustrin. Studien döptes till ”Nollvisionen - Forskningsstöd för nollvisionen för olyckor och ohälsa inom stål-, massa- och pappersindustrin” och publicerandes tidigare i år.

Bakgrunden till studien, som är finansierad av AFA Försäkring, är Industriarbetsgivarnas Nollvision – en arbetsmiljöstrategi för helt säkra arbetsplatser. Syftet har varit att skapa en förståelse kring arbetsmiljöarbetet och varför det inte förmår att förebygga arbetsolyckor och ohälsa. Syftet har också varit att utveckla ett beslutsunderlag som kan hjälpa till att skapa ett effektivare arbetsmiljöarbete.

I studien har arbetsskadade inom stål-, massa- och pappersindustrin intervjuats. IVL:s arbetsmiljöforskare har även besökt ett antal företag inom dessa branscher och intervjuat personer med arbetsmiljöuppdrag, på olika nivåer i organisationerna.

Resultatet visar att arbetsmiljöarbetet ofta brister när säkerhet blir en fråga om att prioritera upp eller ned de frågor som är kopplade till säkerhetsöverväganden i vissa situationer. En del arbetsplatser har en svag säkerhetskultur som präglas av osäkra attityder och beteenden samt en machokultur som lever kvar. I rapporten presenteras även rekommendationer för att skapa en hållbar säkerhetskultur.

Den 4:e november besöks SÄKU av Maria Vigren, arbetsmiljöspecialist från IVL, som kommer berätta mer om rapporten och de slutsatser som drogs.

Presentationen av forskningsrapporten kommer ske digitalt över Teams. Tid för frågor och diskussion kommer också att finnas. Även om ens egen organisation inte tillhör någon av de i rapporten undersökta branscherna stål, massa eller papper, finns mycket matnyttigt som kan komma andra branscher till dels ändå.

Hela rapporten finns att läsas HÄR.

Varmt välkomna!

Anmälan och kostnad

Anmäl dig genom att klicka på knappen "Anmäl dig!" ovan/nedan. 

Om du inte lyckas anmäla dig via hemsidan, anmäl dig via mejl direkt till sekretariatet.

Efter registreringen kommer en Teams-kallelse att skickas ut till dig (samma dag, eller någon dag efter din anmälan). Några dagar innan eventet kommer du även få ett mejl med länken tilll mötet samt lite praktisk info. 

Sista anmälningsdag är måndag 2:a november.

Arrangemanget är kostnadsfritt för medlemmar i Säkerhetskulturnätverket, där medlem innebär att årsavgiften är betald eller under betalning.

Icke-medlemmar deltaga mot en enskild deltagaravgift på 300 SEK + moms. Avgiften gäller också för de som anmäler sig men ej närvarar.

Program

kl 14.00 –  ca 15.30 (inkl. rast och frågestund)

Presentation inkl. paus och frågestund. 

 

Information kopplat till GDPR/Allmänna dataskyddsförordningen

I samband med anmälan registreras personen i ett register för att sammanställa antalet anmälda och eventuella allergier. Denna information sparas i högst två månader år för att sedan anonymiseras med syfte skapa statistiska underlag för antalet besökare per arrangemang. Om personen som anmäler sig inte sedan tidigare är med i föreningens sändlista läggs personen till även i denna.

I samband med att en person anmäler sig till våra arrangemang godkänner personen också i samtyckte att personen kan komma att höras och synas på videoinspelningen av arrangemanget, om en sådan genomförs. Videoinspelningen görs utifrån ett lärandesyfte och för att möjliggöra för medlemmarna att ta del av arrangemanget i efterhand. Videoinspelningen är en medlemsförmån och är inte tillgänglig för allmänheten.

Den personkopplade informationen i anmälan eller sändlistan kan raderas vid önskemål. Informationen raderas rutinmässigt om e-postadressen inte längre existerar eller vid önskat utträde ur föreningen och/eller från sändlistan.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter HÄR.

Share this event

bottom of page