top of page

Thu, Apr 25

|

Microsoft Teams

Riskfokus - Om praktisk tillämpning av regelförnyelsen för arbetsmiljörisker i bygg- och anläggningsprojekt

Vi riktar fokus mot den nya regelstrukturen från Arbetsmiljöverket, som träder i kraft den 1 januari 2025. BAMS kommer att ge oss viktiga insikter om hur denna struktur påverkar våra kommande byggarbetsplatser. Trafikverket kommer att dela med sig av sina förberedelser inför den nya regelstrukturen.

Registration is closed
See our other events
Riskfokus - Om praktisk tillämpning av regelförnyelsen för arbetsmiljörisker i bygg- och anläggningsprojekt
Riskfokus - Om praktisk tillämpning av regelförnyelsen för arbetsmiljörisker i bygg- och anläggningsprojekt

Time & Place

Apr 25, 2024, 1:00 PM – 3:00 PM GMT+2

Microsoft Teams

Guests

About the event

SÄKU väkomnar till det andra arrangemanget inom serien "Riskfokus". Denna gång är fokuset på Arbetsmiljöverkets regelförnyelse med syftet att öka säkerheten och förebygga arbetsmiljörisker i bygg- och anläggningsprojekt. De nya reglerna blir svensk lag från och med 1 januari 2025.

Under detta webinarium kommer BAMS Elias Högberg och Rikard Almgren att presentera de kommande ändringarna och reflektera över de konsekvenser de kan få på våra byggarbetsmiljöprojekt. Därefter kommer Rebecca Magnussonfrån Trafikverket att ge en praktisk insikt i hur Trafikverket för närvarande arbetar som byggherre inom befintligt regelverk.

Sedan kommer fokuset att skifta för att delge exempel på de identifierade klyftor som Trafikverket har för att efterleva regelförnyelsen, samt ge en inblick i Trafikverkets strategier för att efterleva de nya reglerna inom sina projekt.

Avslutningsvis kommer det att finnas utrymme för reflektion och diskussion om vilka de största utmaningarna Trafikverket har sett för att implementera regelverket  och hur man kan adressera dem.

Om BAMS:

Specialistkonsultbolag med inriktning mot operativ arbetsmiljö, byggarbetsmiljö (Bas-P/U), Byggherreansvarsfrågor med mera.

Elias Högberg

Byggarbetsmiljöspecialist på BAMS med expertis inom strategiskt och operativt arbete inom byggarbetsmiljöområdet.

Lång erfarenhet i rollen som back-up ansvarig byggherre där han har utformat strategier för att hantera Bas-P och -U för byggherrar med stora industriinvesteringar och inför uppstart samordnat med arbetsmarknadens parter samt berörda myndigheter. Deltagare i TK301 för SIS som utvecklar standarder inom arbetsmiljö, ISO45000 serien.

Rikard Almgren

Byggarbetsmiljöspecialist på BAMS med expertis inom strategiskt arbete och organisation/verksamhetsutveckling inom byggarbetsmiljöområdet. Utbildar byggherrar, Bas-P och -U samt är gruppchef för ett team av specialister vars huvuduppgift i dagsläget är att analysera, implementera och kvalitetssäkra byggarbetsmiljöarbetet åt en mängd olika byggherrar.

Om Trafikverket:

Trafikverket är den myndighet som ansvarar för planering, byggande och underhåll av statliga vägar och järnvägar inom Sverige.

Rebecca Magnusson

Strateg och bevakningsansvarig för byggherrens arbetsmiljöansvar på Trafikverket. Hon är processförvaltare för delprocessen som heter Arbetsmiljö – Byggherre, vilket innefattar ansvar för arbetssätt och malltexter som rör byggarbetsmiljö. Rebecca är ansvarig utbildare för Trafikverkets byggherrerepresentanter och Bas-P/Bas-U samt utför måluppföljning för allvarliga olyckor inom Trafikverkets projektverksamheter.

När och var?

Datum: Torsdag 25:e april

Tid: kl 13.00 till 15.00 (inkl. paus och frågestund/diskussion)

Plattform: Microsoft Teams

Registrering och avgift

Registrera dig genom att klicka på knappen Register!  här ovan eller scrolla ned till biljettraden längst ned på sidan.

För SÄKU-medlemmar

Välj “SÄKU-medlem (GRATIS)”-alternativet när du anmäler dig och checkar ut.

Webinariet är gratis för medlemmar i Säkerhetskulturnätverket (SÄKU).

För icke-SÄKU-medlemmar

Välj “Icke-SÄKU-medlem”-alternativet när du anmäler dig och checkar ut.

Webinariet är öppet för icke-SÄKU-medlemmar till en kostnad av 1 500 SEK plus moms och deltagare.

Återköp av biljetten är möjligt tills dagen innan eventet. Om du inte har deltagit men inte informerat kansliet minst en dag innan eventet, är inget återköp möjligt.

Få länken till webinariet

Efter att du anmält dig kommer du få en Teams-kallelse (samma dag eller någon dag efter du anmäld dig). Några dagar innan webinairet kommer du även få ett mejl med lite info om webinariet där även Teams-länken är med.

Om du fått förhinder att närvara vid webinariet efter att du anmält dig, vänligen informera kansliet om detta.

Information kopplat till GDPR/Allmänna dataskyddsförordningen

Läs mer om hur SÄKU behandlar dina personuppgifter här.

Tickets

 • Icke-SÄKU-medlem

  Biljett för icke-SÄKU-medlem.

  SEK 1,500.00
  Tax: +SEK 375.00 Moms
  Sale ended
 • SÄKU-medlem (GRATIS)

  Biljett för medlemmar i SÄKU. Gratis.

  SEK 0.00
  Sale ended

Total

SEK 0.00

Share this event

bottom of page