top of page

Tue, Sep 26

|

Microsoft Teams

Safety II som praktisk tillämpning på Oskarshamns kärnkraftverk (OKG)

Hur kompletterar man Safety I-perspektivet rent praktiskt med inspiration från teoribildningen kring Safety II och Resilience Engineering? Hör Ella Olson från Risk Pilot samt Ambjörn Pernius och Andreas Roos från OKG (Oskarshamns kärnkraftverk) berätta mer om konkreta exempel.

Registration is closed
See our other events
Safety II som praktisk tillämpning på Oskarshamns kärnkraftverk (OKG)
Safety II som praktisk tillämpning på Oskarshamns kärnkraftverk (OKG)

Time & Place

Sep 26, 2023, 2:00 PM – 4:00 PM GMT+2

Microsoft Teams

Guests

About the event

SÄKU har tidigare haft arrangemang som knyter an till begreppen och teorierna Safety II och Resilience Engineering. Vi har bland annat haft en av begreppens upphovspersoner Erik Hollnagel på besök hos oss två gånger. Begreppen försöker mycket kortfattat att kontrastera sig emot den mer traditionella synen på säkerhet i ett sociotekniskt system (människor+teknik+organisation), där säkerhet har varit likställt med frånvaron av incidenter och olyckor. Denna vy kallas då för Safety I. I Safety I menar man att säkerhetsarbetet är fokuserat på frånvaron av säkerhet i systemet (exempelvis osäkra förhållanden, processer och liknande) som ett sätt att försöka förstå varför saker går fel. Safety II/Resilience Engineeringmenar att för att få en bättre helhetssyn på systemet måste man också studera och förstå varför systemet också fungerar i den absoluta merparten av tiden i det vardagliga arbetet, dvs. när incidenter, olyckor och ohälsa inte blir resultatet. Antagandet bakom detta är att negativ output (olyckor, incidenter, ohälsa, kvalitetsproblem osv.) och positiv output (leverans i tid, rätt kvalitet, välmående, engagemang) är fenomen som uppkommer från samma sociotekniska system, dvs. det är samma teknik, människor och organisation som ingår som delar i systemet oavsett om det blir en negativ eller positiv output.

Men hur kompletterar man Safety I-perspektivet rent praktiskt med inspiration från teoribildningen kring Safety II och Resilience Engineering?

SÄKU är glada att välkomna Ella Olson från Risk Pilot samt Ambjörn Pernius och Andreas Roos från OKG (Oskarshamns kärnkraftverk) för att få konkreta exempel på detta.

Ella har genomfört ett examensarbete på OKG med syfte att undersöka hur Safety-II och dess metoder kan användas för att komplettera det arbetssätt (planering och genomförande) som idag används vid en sub-avställning/arbete under drift. Tillsammans med Ambjörn och Andreas kommer Ella redogöra för sitt examensarbete och reflektera kring framtida applicering av de förslag som presenteras i rapporten.

Webinariet kommer att som vanligt bestå av en presentationsdel en frågestund.

Varmt välkomna!

Om Risk Pilot och Ella Olsson

I mer än 20 år har Risk Pilots konsulter utvecklat tillförlitliga system och bedömt, kartlagt och minimerat riskerna kopplade till verksamheter där säkerhet är högsta prioritet. Våra kunder har gemensamt att de bedriver en komplex verksamhet där säkerhet prioriteras. De flesta finns i energibranschen, varav många inom kärnkraft. Med vår tekniska kunskap och förståelse för mänskliga förutsättningar och begränsningar hjälper vi företag och verksamheter att identifiera, förebygga och hantera risker. Risk Pilots MTO (människa, teknik, organisation)-team består av en blandning konsulter med bakgrund inom psykologi, kognitionsvetenskap, sociologi, arbetsmiljö (HSE) och teknik (system- och civilingenjör). Tillsammans tillhandahåller vi flertalet tjänster inom MTO-området, exempelvis händelse- och orsaksutredning, MTO i anläggningsutveckling och säkerhetskulturutveckling.

Ella är ett av Risk Pilots nytillskott och hon har nyligen avslutat sina studier på Linköpings Universitet där hon tagit en kandidat- och mastersexamen i kognitionsvetenskap med inriktning på MTO. På uppdrag av Risk Pilot har hon under våren genomfört ett examensarbete på OKG med syfte att undersöka hur Safety-II kan komplettera rådande säkerhetsmetodik inom verksamheten. Specifikt har hon undersökt hur Safety-II och dess metoder kan användas för att komplettera det arbetssätt (planering och genomförande) som idag används vid en sub-avställning/arbete under drift. Arbetet har dels undersökt hur processen kring sub-avställning går till utifrån ett MTO-perspektiv med fokus på säkerheten, dels hur Safety-II kan komplettera denna process. Med dokumentgenomgång samt observationer och intervjuer som grund så har processen sub-avställning kartlagts och ett antal rekommendationer på Safety-II komplettering har tagits fram.

Om OKG, Ambjörn Pernius och Andreas Roos

OKG Aktiebolag bildades den 14 juli 1965 och är sedan 2016 ett dotterbolag till Uniper i Sverige som äger OKG till 54,5 procent. Resterande andel, 45,5 procent ägs av Fortum.

OKGs huvudsakliga uppdrag är att långsiktigt och med hög kompetens producera säker och konkurrenskraftig el med kärnkraft samtidigt som man tar ansvar för hela den kärntekniska livscykeln och uppdraget inrymmer därmed även att genomföra en ansvarsfull och kostnadseffektiv avveckling av de anläggningar som tas ur drift.

Här finns tre av Sveriges kärnkraftsreaktorer, Oskarshamnsverket 1, 2 och 3, som i dagligt tal kallas för O1, O2 och O3. O1 är i mångt och mycket en pionjäranläggning och utgör en epok i svensk ingenjörskonst. Det är den första kommersiella reaktorn i Sverige, den första reaktorn i världen där personal utförde arbete i en reaktortank som hade varit i drift och först ut med att genomgå ett stort moderniseringsprojekt. O3 är med en bruttoeffekt på 1 450 MW en av världens största kokvattenreaktorer och står årligen för en energimängd som motsvarar en halv miljon villors årsförbrukning.

Andreas Roos är anläggnings- och produktionschef på O3 och leder en avdelning med personal inom drift, underhåll, planering, fysiskt skydd och beredskap. För drygt tio år sedan var han delprojektsansvarig för turbinarbetena under moderniseringen av O3 och har sedan dess haft olika roller, bland annat avvecklingschef och teknikchef på OKG. Andreas sitter med i OKGs företagsledning.

Ambjörn Pernius är driftchef på O3 och leder en enhet med personal inom arbetsplanering, driftstöd och kontrollrum. Han började sina år på OKG som stationstekniker och har även jobbat som operatör i kontrollrummet och senare som driftingenjör. Under några år var Ambjörn även instruktör på Kärnkraftssäkerhet och Utbildning (KSU) som utbildar kärnkraftverkens drift- och underhållspersonal.

När och var?

Datum: Tisdag 26:e september

Tid: kl 14.00 till 16.00 (inkl. rast och frågestund/diskussion)

Plattform: Microsoft Teams

Registrering och avgift

Registrera dig genom att klicka på knappen Register!  här ovan eller scrolla ned till biljettraden längst ned på sidan.

För SÄKU-medlemmar

Välj “SÄKU-medlem (GRATIS)”-alternativet när du anmäler dig och checkar ut.

Webinariet är gratis för medlemmar i Säkerhetskulturnätverket (SÄKU).

För icke-SÄKU-medlemmar

Välj “Icke-SÄKU-medlem”-alternativet när du anmäler dig och checkar ut.

Webinariet är öppet för icke-SÄKU-medlemmar till en kostnad av 1 500 SEK plus moms och deltagare.

Återköp av biljetten är möjligt tills dagen innan eventet. Om du inte har deltagit men inte informerat kansliet minst en dag innan eventet, är inget återköp möjligt.

Få länken till webinariet

Efter att du anmält dig kommer du få en Teams-kallelse (samma dag eller någon dag efter du anmäld dig). Några dagar innan webinairet kommer du även få ett mejl med lite info om webinariet där även Teams-länken är med.

Om du fått förhinder att närvara vid webinariet efter att du anmält dig, vänligen informera kansliet om detta.

Information kopplat till GDPR/Allmänna dataskyddsförordningen

Läs mer om hur SÄKU behandlar dina personuppgifter här.

Tickets

 • SÄKU-medlem (GRATIS)

  Biljett för medlemmar i SÄKU. Gratis.

  SEK 0.00
  Sale ended
 • Icke-SÄKU-medlem

  Biljett för icke-SÄKU-medlem.

  SEK 1,500.00
  Tax: +SEK 375.00 Moms
  Sale ended

Total

SEK 0.00

Share this event

bottom of page